Hero Centred Design

In het door ons ontwikkelde Hero Centred Design staat de gebruiker centraal. De gebruiker is de held, het middelpunt. Want het draait immers allemaal om de gebruiker.