Hero OnBoard game

Bij Flavour zijn de gebruikers van onze producten probleemoplossende helden.  Via Hero Onboard beleef je op speelse wijze de complexiteit van veranderen.

Veranderen is een van de lastigste vraagstukken waar organisaties mee geconfronteerd kunnen worden. Want hoe zet je de verandering in gang? En wat kun je doen om de hele organisatie bij de verandering te betrekken? Hero Onboard laat teams op speelse wijze starten met de complexe materie van veranderen. 

Hero Onboard bestaat uit drie onderdelen die samen van de gebruikers helden maken en inzichtelijk maken wat motivaties zijn, wat tegenkrachten zijn en waarbij hulp van buitenaf nodig is.

1. Probleemdefinitie

Stel de probleemdefinitie en de rollen vast. Het team beantwoordt beurtelings geformuleerde vragen en komt daardoor tot nieuwe perspectieven.

2. Motivaties en (tegen)krachten

Vanuit het perspectief van de held komen de motivaties en (tegen)krachten aan bod.

3. Oplossingen

De held kan oplossingen aandragen en aangeven waarbij hulp van buitenaf nodig is. 

Spelers van Hero Onboard zien meteen het resultaat van hun keuzes

Tussendoor kan kennis worden overgedragen of scenario’s worden afgespeeld. Hierdoor zien deelnemers het resultaat van hun keuzes en is er aandacht voor verschillende perspectieven.

Hero Onboard zet een actieve, concrete discussie in gang

Snelheid is essentieel, te lang doen over een antwoord verkort het leven van de held. Hierdoor ontstaat een actieve discussie, zonder vertragende elementen en teveel details.

De resultaten van Hero Onboard zijn meteen inzichtelijk

Na het spelen worden de resultaten in een interactieve infographic gedeeld. Hierin kunnen de spelers alle resultaten zoals verzameld tijdens de game terugvinden.

Loop je in jouw organisatie tegen de complexe materie van veranderingen aan en wil je de hele organisatie bij deze veranderingen betrekken? We vertellen je graag hoe Hero Onboard jouw organisatie hierbij kan helpen. 

Neem voor meer informatie over Hero OnBoard contact op via info@flavour.nl.